Filosofi av Yangsheng

Traditionell kinesisk filosofi av Yangsheng består av tre trumfar så här: himmel-jord och människa förenar sig, Yin och Yang balanseras mot varandra, kropp och själ förenar sig.

För det första, synpunkt av Yangsheng att himmel-jord och människa förenar sig. Kinesiska forntida filosofer ansåg att himmel-jord är ett stort universum medan människokropp är ett litet universum, himmel-jord har täta förbindelser med människa, människa påverkas av himmel-jord alltid, liksom fiskar i vattnet, vattnet är en helhet för fiskar och förändringar i vattnet ska påverka fiskar, med detsamma ska alla förändringar mellan himlen och jorden påverka människor. Så att himmel-jord och människa förenar sig betonas i TKY, Yangshengs metoder justeras lämpligt enligt klimatombyte av årstider: kallt, varmt, ljumt, svalt.

För det andra, synpunkt av hälsa att Yin och Yang balanseras mot varandra. Det är friskaste människan som balanserar Yin-Yang i sig själv, ändamålet med Yangsheng är att skaffa sig Yin-Yang blanserad i kropp och själ. Människor blir sjuk därför att Yin och Yang tappar balansen vilket orsakar Yang  eller Yin i övermått och Yin eller Yang i brist, så länge som man lyckas minska en part i övermått och öka en part i brist, sedan återtas Yin och Yang ursprungliga balansen på nytt, ska sjukdomen naturligtvis försvinna från kroppen. Så, att Yin och Yang balanseras mot varandra och ha god hälsa i hela livet betonas mycket i traditionell kinesisk Yangsheng.

För det tredje, synpunkt av helhet att kropp och själ förenar sig. Två sidorna kropp och själ betonas i KTY, inte bara motion på kropp utan också bildning på själ ses till, korppen påverkar själen medan själen påverkar kroppen, båda är två sidor av en helhet och är nödvändiga.

Prova: vilka naturliga örter här nedan känner du igen?

Carthami Flos     Cordyceps     Arillus Longanae

photo

 

 Zhijie Liu

CHINESE MEDICINE          DIAGNOS           OM DOKTOR           FAQ

SJUKDOMAR           BEHANDLING           KONTAKT          YANGSHENG 

Copyright © 2010-2018 Chinesemedicine.se. All Rights Reserved                                                                Användarvillkor och Integritetspolicy