WHO:s Definition av Hälsa

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp.

Fysisk hälsa innebär att  människor kan motverka allmänna förkylningar och infektionssjukdomar i kroppen, vilka har lagom vikt, proportionerlig kroppsbyggnad, klara ögon, glansigt hår, elastisk hud och muskel, god sömn etc.  

Psykisk och social hälsa definieras som ett tillstånd av välbefinnande där individen har möjlighet att realisera sin egen potential, hantera stressen i det dagliga livet, har förmågan att skapa och upprätthålla relationer till andra människor, arbeta produktivt och har möjlighet att ge sitt bidrag till samhället.

Sub-hälsa är ett tillstånd av ickesjukdom och ickehälsa, dvs, ett tillstånd av fysiologisk hypofunktion mellan sjukdom och hälsa. Vid ett tillstånd av sub-hälsa ska det vara svårt att ställa bestämd diagnos med användning av alla slags instrument och biokemiska läkarundersökningar, men sub-hälsa ska synnerligen nog utvecklas till flera slags sjukdomar, och under stressigt tillstånd ska plötslig död uppstå lätt.

Vid sub-hälsa kan man känna dåligt, till exempel: psykiskt hinder, retlig och rastlös, mental depression,  hård press, obehaglig känsla i mag-tarmkanalen(dålig matsmältningsfunktion, dålig aptit, buksvällande, hård i magen dvs förstoppning, lös i magen dvs diarré.), nedsatt sexualfunktion, tröghet och trötthet, vimsig, sömnlöshet, nervositet, andnöd, till och med ha känsla av att kommer att döra snart.

Sub-hälsa och god hälsa

I alla kroppdelar av människor finns det olika slags bakterier och virus, därför att man andas in luft i naturen, dricker vatten i naturen och äter mat i naturen. Naturen har begåvat människor såväl som bakterier och virus med livsrätt, men då varför har du god hälsa? Därför att du kan samexistera fredligt med bakterierna och virusen. I ett normalt tillstånd, dvs, i ett balanserat tillstånd av Yin-Yang skall man inte bli sjuk. Om ens normala tillstånd i sig själv blir brutet, dvs, man ger förutsättningar för överlevnad och utveckling till bakterier och virus, ska de öka från 10 till 100, från 100 till 1000 stycken.  När de uppnår någon mängd och du inte orkar bekämpa dem, ska du ha sub-hälsa ytterligare blir du sjuk.

Yangsheng och sub-hälsa

Yangsheng kan förbättra och återställa invärtes miljön som slagits sönder för att ändra förutsättningar för att bakterier och virus överlever, sedan uppnå effekter att rätta sub- hälsotillstånd.
Till exempel cystor på äggstockarna, sedan man tar bort med operation cystan och de närmaste delarna av äggstocken eller hela den ena äggstocken, upptäcker man oftast att det blir en cysta på andra delar av äggstocken eller den andra äggstocken. Det kan jämförs med ett trä med svamp. Är det OK att ta bort svamp med operation? Ja, det är det. Men om du bara tar bort svamp från trät, bara trät ännu är ett trä, ska det fortsätta växa svamp på det här trät. Om du sätter ett trä med svamp i sandöken, kan det växa svamp på trät? Yangsheng tar inte bort svampen med operation, men förbättrar invärtes miljön med hjälp av naturliga örter, Yangsheng ändrar invärtes miljön där det växer svamp, så liksom svamp ska cystor på äggstockarna bli naturligtvis från stora till små, och från små till ingenting.
Faktorer som orsakar sub-hälsan eller sjukdomar är baserade på fakta, resultat vad man har sub-hälsa eller blir sjuk är också verkliga, mellan båda finns det säkert en förutsättning, om den här förutsättningen INTE existerar, får orsaker INTE bli resultat.

Prova: vilka naturliga örter här nedan känner du igen?

Coicis Semen     Juglandis Regiae Semen     Ganoderma Lucidum

photo

 

 Zhijie Liu

CHINESE MEDICINE          DIAGNOS           OM DOKTOR           FAQ

SJUKDOMAR           BEHANDLING           KONTAKT          YANGSHENG 

Copyright © 2010-2018 Chinesemedicine.se. All Rights Reserved                                                                Användarvillkor och Integritetspolicy